Warning: Use of undefined constant ddsg_language - assumed 'ddsg_language' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/delattergale.dk/public_html/wp-content/plugins/sitemap-generator/sitemap-generator.php on line 45
Stress kan behandles med latter og sjov, læs mere om stress her

Warning: Use of undefined constant yes - assumed 'yes' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/delattergale.dk/public_html/wp-content/themes/wp-sublime_basic/banner468.php on line 3

Stress – kan være negativ eller positiv

Stress kan være meget positivt, men bestemt også negativ, så pas på med stress.

Negativ stress kan gøre dig syg, så husk at grine og have det sjovt

Stress kan være positiv for vores præstationsevne, men det kræver, at der opretholdes en balance mellem negativt og positivt stress. Latter er et yderst effektivt værktøj til at opretholde denne balance, da mange af de kemiske processer (stresshomoner), som kroppen udsættes for under længerevarende negativt stress, bliver reduceret og neutraliseret af latter.

Vidste du det?
Ifølge WHO er stress ved at udvikle sig til den største trussel mod folkesundheden i den vestlige verden. WHO har forudsagt, at inden for de næste 10 år vil 50 % af alle dødsfald kunne relateres til stress, hvis vi ikke gør noget ved det inden.

Hvad er stress?
Stress er kroppens reaktion på overbelastning
Der findes to former for stress: Positiv og negativ stress
Den positive stress opstår f.eks. når man har travlt og skal yde noget ekstra. Man er anspændt, men føler i øvrigt fornøjelse ved opgaven.

Den negative stress opstår, når man belastes og samtidig kan føle at man ikke evner belastningen. Mennesker som har været udsat for den negative stress igennem længere tid, kan blive alvorligt syge, invaliderede og i værste fald dø! Jeg er temmelig stresset for tiden”. Det udsagn hører vi tit os selv eller andre sige. Og det er rigtigt at alt for mange af os har alt for travlt. Men der er stor forskel på at have travl og at være stresset. Stress i sin svære grad er invaliderende og i værste fald kan man dø af stress. Alvorlig stress gør den ramte ude af stand til at foretage sig helt almindelige ting som han eller hun normalt har kunnet. Stress undergraver ens selvværd, og ens selvopfattelse og verdensbilledet er med ét forandret. Men stressramte mennesker er ofte ude af stand til at sanse, at de er i en sygelig tilstand, og benægter det derfor – indtil de måske bryder helt sammen

Definition af stress
Ordet stress kommer af det latinske ord stringere, at stramme eller snøre til. Herved henvises til den situation hvor en person føler, at omgivelserne presser på i en sådan grad, at han eller hun ikke længere føler at kunne klare sig, føler sig trængt op i en krog. Denne magtesløshed kan herefter give anledning til en række angstlignende symptomer, der kan føre til en egentlig depression.
Begrebet stress anvendes på flere forskellige måder. Nogle taler om, at de udsættes for stress, andre at de oplever stress, og atter andre, at de har stress.

Stress kan defineres på mange måder.
Her er nogle eksempler: Stress er en fysik lidelse. Psykiater Inga-Lena Bengtsson kalder stress for en ”organisk hjerneskade”. Når hjernevævet i lang tid har været udsat for stresshormoner, bliver nervecellerne i hjernen skadet. Med deraf følgende fysisk eller psykiske symptomer eller sygdom til følge.

Bobby Zachariae definerer stress som: ”en proces, hvor ændringer, trusler og krav fra omgivelserne udfordrer eller overstiger vores evne til at tilpasse os, hvilket resulterer i psykologiske og biologiske ændringer, som kan have betydning for vores helbred.”

Overlæge Bo Netterstrøm fra Stressklinikken på Hillerød Sygehus, forfatter til flere bøger omhandlende stress definerer Stress: som en belastningstilstand, uanset om den opleves ubehagelig eller ej. Stress er altså en tilstand, man befinder sig i, når man belastes.

Center for stress definer stress som en biologisk reaktion. Stress er den måde din krop reagerer på, når du bliver udsat for en stressor. De påvirkninger, som fremkalder reaktioner i kroppen, kaldes stressorer. Det er meget individuelt hvordan vi reagerer på en stressor. Reaktionen afhænger af hvad vi føler i stresssituationen. Følelserne frembringer stressreaktionen, som kan medføre fysisk og psykisk sygdom.

Ønsker I et foredrag om stress og latter, eller et sjovt latterkursus der kan modvirke stress, så kontakt os her.

“The old man laughed loud and joyously, shook up the details of his anatomy from head to foot, and ended by saying that such a laugh was money in the man’s pocket, because it cut down the doctor’s bills like everything.” ~ “Tom Sawyer” by Mark Twain